Typ
RSS (ang. Reduced Space Symbology), hybrydowy kod kreskowy, który stanowi połączenie cech kodu linearnego i dwuwymiarowego.


Kodowane znaki
RSS-14 i RSS Limited
Kodowane znaki: cyfry 0-9. Długość kodu: 14 cyfr.
RSS Expanded
Kodowane znaki: cyfry 0-9, litery 'a'-'z', 'A'-'Z', 20 wybranych kodów interpunkcyjnych. Długość kodu: do 74 cyfr lub do 41 znaków alfanumerycznych.